Takservice

Ditt tak utsätts ständigt för stora påfrestningar som tär och sliter och risken för läckage ökar för varje år. Därför är det viktigt att underhålla ditt tak med allt från taktvätt, takskottning och en bra taksäkerhet. Om dessa delar funkar kommer du att öka hållbarheten på ditt tak!

När du skriver ett avtal om service för ditt tak, skaffar du dig en försäkran om att ditt tak får bästa möjliga tillsyn under avtalets tid. Det kan handla om enstaka tillfällen eller avtal över längre tid. Det viktiga är att du faktiskt ser till att hålla ditt tak i god kondition och på så sätt förebygger skador som kräver större ingrepp.

Det bästa med att beställa en takservice, är naturligtvis att ditt tak får en översyn, men också att eventuella problem upptäcks i tid och att eventuella reparationer eller renoveringar kan utföras så snabbt som det är möjligt, innan skadorna blivit för stora. Det innebär att du sparar pengar och att ditt tak får chansen att hålla i många år till.

Taksäkerhet

Att jobba på tak är att jobba på hög höjd. Därför är det viktigt att säkerheten tas på allvar, så att inga olyckor inträffar. Om du vill läsa mer om taksäkerhet kan du göra det på boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/taksakerhet/

Vi kan se till att säkerhetsanordningar i form av stegar, bryggor och infästningar kommer på plats så att ditt tak blir en så säker arbetsplats som möjligt. Men vi kan även montera snöglidhinder och snörasskydd för att minimera riskerna att någon nedanför blir skadad.

Takskottning

Genom att beställa takskottning avlastar du ditt tak och minskar påfrestningarna. Även om många av de hus som byggs här i Sverige är byggda för att klara av vårt nordiska klimat så är det svårt att förutse en riktig vargavinter med ymnigt snöande. Men med en takskottning kan du se till att ditt tak klarar vintern så bra som möjligt.

Taktvätt

Ett säkert tecken på att det är dags att beställa en taktvätt är om mossa eller lav fått fäste på taket. De två tak materialen som oftast drabbas av läckage på grund av mossa och annan organisk påväxt är betong- och eternit tak. Om du är beskaffad med ett sådant tak kan det vara bra att med jämna mellanrum beställa en taktvätt för att förhindra att mossan och laven sprider sig och blir till ett bekymmer. Genom en taktvätt förlänger du livslängden och förhindrar frostskador.

Begär offert

Vill du få en kostnadsfri konsultation eller offert? Skicka in dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.