GDPR

Personuppgiftsansvarig

Takrenoverarna i Stockholm AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är:

Adress: Värdshusvägen 1 181 66 Lidingö

Telefon: 08 – 76 76 120

E-post: info@tisabtak.se

Hantering av personuppgifter

När du begär att få en offert sparar dina svar, namn, mail och telefonnummer. Dessa uppgifter kommer endast användas internt för att ta kontakt med dig. Dina personuppgifter (mail och namn) kommer inte visas externt. 

Om GDPR - General Data protection Regulation

EU:s dataskyddsförordning – EU:s data (EU) 2016/679 (GDPR) gäller för alla EU:s medlemsstater sedan 25 maj 2018. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL). Mycket av det som omfattas av förordningen, t.ex. olika principer och begrepp, ingår redan nu i PUL. Förordningen innebär även en del förändringar för dem som hanterar personuppgifter. Det innebär bl.a. stärkta rättigheter angående personlig integritet för den enskilde. Alla som bedriver en verksamhet ska informera om hur och i vilka sammanhang datauppgifter om enskilda individer används. De ska även kunna skicka registerutdrag om någon begär det. Sådana verksamheter som råkar ut för dataintrång behöver informera alla berörda personer och sådana intrång ska anmälas till Datainspektionen.

Vad gäller för Takrenoverarna i Stockholm AB

Takrenoverarna i Stockholm AB upprättar personuppgifter i syfte att kunna hjälpa sina kunder med olika taktjänster. Mailadressen och för- och efternamnet kommer inte spridas vidare externt utan är bara för internt bruk. Kontaktregistret kommer bara användas för internt bruk.

Dataskyddsförordningen anger att varje verksamhet ansvarar för sina lagrade uppgifter gentemot den registrerade individen. De uppgifter Takrenoverarna i Stockholm AB samlat in behandlas elektroniskt. Takrenoverarna i Stockholm AB kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för arkivhantering i den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan när som helst meddela att du inte längre vill finnas med i vårt register. Kontakta oss om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Genom att skicka begära en offert godkänner jag att Takrenoverarna i Stockholm AB sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation.

Begär offert

Vill du få en kostnadsfri konsultation eller offert? Skicka in dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.